header-image

PERFORMANCE PLEDGE


       We, the Municipal Officials and Employees of the Local Government of the Mendez-Nuñez, 
wholeheartedly commit to:

 Always serve the people efficiently, honestly, with utmost  courtesy  and  highest  degree of integrity in
serving the needs of the constituents;

 Respond promptly in al the complaints, comments in regards to our services rendered; and

 Take pride in the continuous promotion of excellence through public service.


PANUNUMPA NG KAWANI NG GOBYERNO

Ako’y Kawani ng Goberyo
Tungkulin ko ang maglikod ng Tapat at Mahusay
Dahil dito,
Ako ay papasok ng Maaga,
At magtatrabaho ng Lampas sa takdang oras kung kinakailangan.
Magsisilbi ako ng Magalang at Mabilis,
Sa lahat ng Nangangailangan.
Pangangalagaan ko ang mga Gamit at Kasangkapan,
At iba pang pag-aari ng Pamahalaan.
Magiging pantay at Makatarungan ang pakikitungo ko,
Sa lahat ng lumalapit sa aming Tanggapan.
Magsasalita ako Laban sa Katiwalian at Pagsasamantala.
Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa Sarili kong Kapakanan.
Hindi ako Hihingi o Tatanggap ng suhol.
Sisikapin kong Madagdagan ang aking Talino at Kakayahan,
Upang ang Antas ng Palilingkod sa Bayan ay patuloy na Maitaas.
Sapagkat ako’y Kawani ng Gobyerno,
Tungkulin ko ang maglingkod ng Tapat at Mahusay sa Bayan ko.
At sa Panahong ito,
Ako at ang aking kapwa kawani,
Ay kailangan tungo sa isang maunlad,
Masagana,
At Mapayapang Pilipinas.
Sa harap ninyong Lahat,
Ako’y taos-pusong Nanunumpa.

image-1226-111.w640.JPG