header-image

for Government Officials
and Employees 

Leave Form


File

CS FORM NO.6

Download File

Travel Order Form


File

TO FORM

Download File

SALN Form


File

SALN FORM (Revised 2015)

Download File

Personal Data Sheet


File

CS FORM 212 (Revised 2005)

Download File

Civil Service Exam Form


File

CS FORM 100 (Revised 2016)

Download File

Oath of Office


File

OATH OF OFFICE

Download File

Service Record


Report to Ms. Christine L. Book, HRMO together with your Request Letter.

Panunumpa ng Lingkod-Bayan

Ako ay isang lingkod Bayan
Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan
At makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking Bayan

Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman
Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan  sa pamahalaan
Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas
At alituntunin nang walang kinikilingan

Isaalang-alang ko ang interes ng nakakarami bago
ang pansarili kong kapakanan
Isusulong ko ang mga programang mag-aangat
sa antas ng kabuayan ng mamamayan
Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan

Hindi ako magiging bahagi, at isisiwalat ko ang anumang katiwaliang
maka-aabot sa aking kaalaman
Gagawin kong kapaki-pakinabang ang baawat sandali
Sa lahat ng panahon, sisikapin kong makatugon sa mga hamon sa lingkod bayan

Ang lahat ng ito para ating Dakilang Lumikha
at sa ating Bayan
kasihan nawa ako ng Maykapal.
FOR SUGESTIONS & COMPLAINTS

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.