header-image
ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION OFFICE
MENDEZ ECOLOGICAL CENTER - BRGY.  ASIS II
☎ 0919 - 994 - 3050

1. I-segregate and mga basura sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga sumusunod sa magkakaibang Sako/ Supot:

BASURANG PAGPAG: Tira-tirang pagkain, ulam, gulay, ulo ng isda, buto ng karne

NABUBULOK: Balat ng itlog, balat ng prutas, pinagbalatan ng gulay, basang papel,
                     prutas na hindi na makain

NABIBILI: Pet Bottles, bote, lata, plastic containers, sirang monoblock, karton, papel, dyaryo,
              yero, bakal

HINDI NABIBILI: Sachet, balat ng zesto, chichirya, basag na salamin, plato, bote ng gamut,
                        sirang laruan, sirang sinturon, sirang sapatos, styrofor

BASURA KADIRI: Diaper, sanitary napkins, band aids, panty liners, toilet paper, upos ng sigarilyo

TOXIC WASTE: Fluorescent lamp, incandescent bulb, bateriya, insecticides

2. Kokolektahin ng Munisipyo ay ang mga BASURA NA HINDI NA BIBILI at ang mga BASURANG TOXIC at BASURA KADIRI

3. Ang mga basura na kokolektahin ng Munisipyo ay ilalagay sa BLUE at BLACK DRUMS na nakatoka sa iba’t-ibang pick-up points sa palengke.

BLUE DRUMS             :  Mga Basurang na hindi nabibili
BLACK DRUMS          :  Mga toxic at basura kadiri

4. Ang mga basurang nabubulok tulad ng mga halaman, dahon at prutas na nabubulok ay kokolektahin ng Barangay pero dapat ay naka-lagay sa sako at ito ay kukunin ng Munisipyo tuwing araw ng hakot ng basura sa bawat Barangay.

5. Panatilihin ang kalinisan sa paligid ng tindahan/pwesto.


MGA IPINAGBABAWAL
PARA SA MAMAMAYAN AT BARANGAY

  1. Bawal maglagay ng basura sa pick-up points nang wala ang blue and black drums
  2. Bawal maglagay ng basura nang hindi segregated sa blue at black drums.
  3. Bawal maglabas ng basura nang hindi araw ng paghakot.
  4. Bawal ilagay ang mga drums ng basura kung hindi araw ng  paghakot sa mga segregated na basura.
  5. Bawal maglagay ng basura sa gate, bakod, tabi ng street lights, poste o maging sa mga harap ng bahay. Ilalagay lamang ang mga segregated na basura sa mga drums na nasa tamang pick up points.
  6. Bawal maglagay ng basura sa gabi upang maiwasan ang pagkuha o paglikot ng mga asong gala sa basura.


1st  Offense: Hahakutin ang basura ngunit ito ay magsisilbing WARNING.
2nd Offense: Hindi na hahakutin ang basura sa araw na may paglabag sa pagtatapon ng basura
3rd Offense: Barangay na ang syang bahala sa pagdadala ng segregated na basura ng kanilang
                         Barangay sa Eco Center sa Asis II, Mendez-Nuñez, Cavite 

 
BASURANG NABUBULOK AND
BASURA KADIRI AT TOXIC WASTE

MONDAY AND
THURSDAY

Poblacion I, II, III, IV, V, VI, VII, Asis I, II, III,
Miguel Mojica, Banayad, Bukal


MONDAY AND
WEDNESDAY


Galicia I, Galicia  II, Galicia III


TUESDAY AND
FRIDAY


Panungyan I & II, Anuling Cerca I & II,
Anuling Lejos I & II, Palocpoc I & II
DOS POR UNO
BASURAFFLE
DALAWANG KILO NG PLASTIC KAPALIT NG ISANG KILONG BIGAS AT RAFFLE TICKET


MEKANIKS:
1. Sa bawat dalawang kilong malinis na plastic (Walang laman, hindi mdumi, hindi basa) ito po ay maari ninyong ipagpalit para sa isang kilong bigas at raffle ticket.
2. Dalhin lamang po to sa tanggapan ng Mendez Environment an Natural Resources
3. Ang lahat ng Mendezeño ay maaring sumali


LISTAHAN NG MGA PLASTIC NA MAARING IPAG PALIT:
☑ Metallic Foils
☑ Plastic ng chichiriya
☑ Balat ng Kendi at biskwit
☑ Styro
☑ Sachet ng Shampoo, Kape at iba pa
☑ At iba pang uri ng plastic na nagagamit pang arawaraw


PROJECT DISCRIPTION

One of the main environmental problems today is the disposal of plastic wastes, therefore the Local Government creates a project to lessen the Plastic Waste in the Municipality with the help of the Mendezeños .  All clean plastic waste will be collected by Provincial Government Environmental and Natural Officer (PGENRO) transported to Villar Foundation at Las Piñas, Metro Manila for Manufacturing. Plastic waste will be converted to Plastic School Chairs.

With the joint cooperation of LGU-Mendez and fom 24 barangays, schools, and other concerned agency, volume of plastic waste collected will be noticeably decreased

File

APPROVED 10 YEARS SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN 2016 - 2025

Download File